ZAPYTANIA
OFERTOWE

English version  

     Sprawdź pocztę przez www
  S.GŁÓWNA OFERTA O FIRMIE KONTAKT GALERIA
 
 

S.GŁÓWNA
OFERTA
O FIRMIE
KONTAKT
 GALERIA

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI...

Nowelizacja wprowadza wymóg, by każda spółka akcyjna oraz komandytowo-akcyjna od 1 stycznia 2020 r. posiadała stronę internetową co najmniej w zakresie pozwalającym na komunikację z akcjonariuszami. W związku z tym, po wejściu w życie przepisów Nowelizacji, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będą jedynym źródłem informacji przekazywanych do inwestorów spółek akcyjnych.

Spółka zobligowana będzie publikować na swojej stronie wszelkie ogłoszenia wymagane przez prawo jak i przewidziane przez jej statut. Takie rozwiązanie w zamierzeniu ustawodawcy sprzyjać ma zwiększeniu ochrony praw akcjonariuszy oraz pewności komunikacji spółki z akcjonariuszami, również tymi mniejszościowymi, co jest szczególnie ważne z uwagi na chociażby występujące w spółkach konflikty. Ponadto, wymóg prowadzenia strony internetowej spółek będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu, co jest wartością o charakterze systemowym.

 
   MAGNEZYTY "GROCHÓW" S.A. Grochowa 3, 57-257 Brzeźnica, tel/fax. 074 8170907, 074 8170908                                            (c) wojocki.com 2008